Zasady umieszczania reklam wyborczych w pasie dróg powiatowych

wpis w: Bez kategorii | 0

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, iż w pasach dróg powiatowych umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w której zostaną określone warunki umieszczenia materiałów wyborczych oraz naliczone stosowne opłaty … Continued

Ogłoszenie dotyczy sprzedaży drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach wojewódzkich powierzonych do utrzymania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pszczynie

wpis w: Bez kategorii | 0

Pszczyna, dnia 27.09.2023 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY   Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach wojewódzkich powierzonych do utrzymania Powiatowemu Zarządowi Dróg … Continued

Ogłoszenie dotyczy sprzedaży drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

wpis w: Bez kategorii | 0

Pszczyna, dnia 27.09.2023 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie … Continued

Informacja o wyniku naboru

wpis w: Bez kategorii | 0

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU   przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze   na stanowisko   SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie    Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie informuje, iż … Continued

Nowe nasadzenia w Piasku i w Pszczynie

wpis w: Bez kategorii | 0

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie posadził kilkadziesiąt nowych drzew w Piasku oraz w Pszczynie. Dzięki tym działaniom przestrzeń będzie bardziej atrakcyjna.   W ostatnich dniach wzdłuż ulicy Katowickiej oraz Słowackiego w Piasku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie nasadzili 30 klonów pospolitych. Wcześniej … Continued