Stosowne wnioski, formularze dostępne są na stronie https://www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Drogi i pas drogowy” oraz w formie papierowej w biurze podawczym