W Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów. Aby załatwić sprawę w tutejszym Zarządzie należy wcześniej umówić się telefonicznie na wizytę – tel. 32 212 80 68.
Wchodząc do budynku, należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zasłonić usta i nos maseczką.
Obsługa klienta odbywa się wyłącznie w biurze podawczym. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zezwala na obsługę interesanta w sali konferencyjnej.
Ze względów bezpieczeństwa oraz celem sprawnej obsługi, zalecane jest złożenie stosownych wniosków na biurze podawczym, bądź elektronicznie, a następnie kontakt telefoniczny na każdym etapie postępowania z wyznaczonym pracownikiem działu technicznego (pracownik biura podawczego przy składaniu wniosku udostępni dane teleadresowe właściwej osoby do kontaktu).

Alternatywnie, w celu jak najlepszej obsługi osób mających problemy z poruszaniem się, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  istnieje możliwość załatwienia sprawy z pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, w punkcie obsługi klienta, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, po wcześniejszym uzgodnieniu – wystarczy 2 dni przed planowaną wizytą umówić spotkanie pod numerem telefonu – 32 212 80 68.