Ogłoszenie dot. budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie

wpis w: Bez kategorii | 0

 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107453?sekcja=oferty

została opublikowana informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie”.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107453

zostało opublikowane zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie”.

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.1.  Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie”.