Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna, pochodzącego z działki należącej do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, położonej przy ul. Sygietyńskiego 20

wpis w: Bez kategorii | 0

Pszczyna, dnia 24.02.2023 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z działki należącej do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie położonej przy ul. Sygietyńskiego 20 została wybrana oferta Pana Artura Tomali za cenę 271,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

 1. Oferta Pana Artura Tomali jest zgodna z warunkami ogłoszenia z dnia 16.02.2023 r.

Wykaz złożonych ofert:

 1. Pan Artur Tomala, oferowana cena wynosi 271,00 zł brutto,

 

 

—————————-

Pszczyna, dnia 16 lutego 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza I przetarg na Sprzedaż drewna pochodzącego z działki należącej do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie położonej przy ul. Sygietyńskiego 20.

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z działki należącej do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, położonej przy ul. Sygietyńskiego 20, którego ilość została oszacowana obmiarem brakarskim nr 1/2023 z dnia 14.02.2023 r.

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  • formularz oferty cenowej „Oferta”– załącznik nr 1
  • wzór umowy – załącznik nr 2
  • warunki udziału w przetargu – załącznik nr 3
  • obmiar brakarski – załącznik nr 4
 2. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 24.02.2023 r., do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter).
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r., o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
 5. Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 6. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia
  i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

załącznik 1 – Oferta

załącznik 2 – umowa wzór

załącznik 3 – warunki udziału w przetargu

załącznik 4 – obmiar brakarski