Prosimy o zrozumienie i cierpliwość

wpis w: Bez kategorii | 0

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024803 w ciągu ul. Piaskowej w Suszcu” przez firmę Eurovia , z uwagi na konieczność wyburzenia starej żelbetowej płyty wiaduktu nad linią kolejową informujemy, że w nocy z wtorku na środę tj. 20/21.10.2020 r. spodziewać się można w rejonie wiaduktu przy ul. Piaskowej hałasu od skuwania betonu z konstrukcji obiektu.

Zatwierdzony przez Polskie Koleje Państwowe Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów, umożliwia wyburzanie konstrukcji nad torami tylko i wyłącznie w okresie nocnym z uwagi na brak ruchu pociągów. Prace w nocy generujące hałas podczas całej budowy, która zakończy się 30.06.2021 r. będą miały charakter incydentalny, gdyż zasadniczo będą prowadzone w ciągu dnia. Jedynie zakres robót związany z realizacją robót nad torami kolejowymi wymusza pracę w okresie kiedy nie jeżdżą pociągi. Sytaucja taka będzie miała miejsce dwu lub ewentualnie trzykrotnie.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość mając na uwadze wartość społeczną realizowanej przebudowy wiaduktu dla lokalnej społeczności Gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego.