Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi

Dla szkód powstałych na drogach powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami powiatowymi powiatu pszczyńskiego właściwą jednostką jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Zgłoszenie szkody

 1. polisy OC: GB 32941643  na okres od : 01.05.2022r. do 30.04.2023r.  Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW ul. H. Raabego 13 02-793 Warszawa
 2. Drogą elektroniczną: Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail: pzd.pszczyna@gmail.com
 3. Pisemnie – drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Ul. Sygietyńskiego 20

43-200 Pszczyna

 1. Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w biurze podawczym PZD Pszczyna

Wymagane dokumenty

W zgłoszeniu szkody pomocny będzie  druk zgłoszenia szkody.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
 • miejsce oraz datę powstania szkody komunikacyjnej;
 • szkic z miejsca zdarzenia,
 • dane teleadresowe świadków,
 • kserokopie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • kopię polisy OC
 • Kopie notatki urzędowej Policji
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu