Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie:

Grzegorz Górka

tel. 32 212 80 68

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00