Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzimy przy użyciu Platformy przetargowej LoginTrade, na której można znaleźć informacje na temat wszystkich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem Platformy przetargowej pod numerem telefonu +48 71 787 35 34 lub e-mailem: kontakt@logintrade.pl

 

– Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

– Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł

– Formularz rejestracji w bazie wykonawców

– Postępowania przetargowe przed uruchomieniem Platformy Zakupowej (Starsze niż 1 września 2020)

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień:

  • rok 2023

2023_BZP 00025650_01_P z dnia 12 stycznia 2023r.

2023_BZP 00025650_02_P z dnia 16 lutego 2023r.