Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzimy przy użyciu Platformy przetargowej LoginTrade, na której można znaleźć informacje na temat wszystkich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem Platformy przetargowej pod numerem telefonu +48 71 787 35 34 lub e-mailem: kontakt@logintrade.pl

 

– Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

– Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł

– Formularz rejestracji w bazie wykonawców

– Postępowania przetargowe przed uruchomieniem Platformy Zakupowej (Starsze niż 1 września 2020)

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień:

  • rok 2024

2024_BZP 00030151_01_P z dnia 11 stycznia 2024 r.

2024_BZP 00030151_02_P z dnia 19 stycznia 2024 r.

2024_BZP 00030151_03_P z dnia 26 marca 2024 r.

2024_BZP 00030151_04_P z dnia 23 kwietnia 2024 r.

  • rok 2023

2023_BZP 00025650_01_P z dnia 12 stycznia 2023r.

2023_BZP 00025650_02_P z dnia 16 lutego 2023r.

2023_BZP 00025650_03_P z dnia 3 kwietnia 2023r.

2023_BZP 00025650_04_P z dnia 31 maja 2023r.

2023_BZP 00025650_05_P z dnia 9 czerwca 2023r.

2023_BZP 00025650_06_P z dnia 14 lipca 2023 r.

2023_BZP 00025650_07_P z dnia 26 lipca 2023 r.

2023_BZP 00025650_08_P z dnia 3 sierpnia 2023 r.

2023_BZP 00025650_09_P z dnia 8 września 2023 r.

2023_BZP 00025650_10_P-1 z dnia 14 września 2023 r.

2023_BZP 00025650_11_P-1 z dnia 8 listopada 2023 r.

2023_BZP 00025650_12_P z dnia 29 grudnia 2023 r.