Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Przedmiotem działalności Zarządu jest realizacja zadań określonych ustawą o drogach publicznych, w zakresie dotyczącym dróg powiatowych.

Ogólnie
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zajmuje się utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a także utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych.

Zajmujemy się wydawaniem zezwoleń na:

  • lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego i publicznego położonego przy drodze powiatowej,
  • lokalizację, remont lub przebudowę ogrodzenia położonego przy drodze powiatowej,
  • przejazd pojazdu nienormatywnego,
  • zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia reklamy lub obiektu budowlanego,
  • zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie można zgłosić także szkodę komunikacyjną i osobową w przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej oraz wnioskować o wycięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, o ile oczywiście rosną w pasie drogowym drogi powiatowej.

Stosowne wnioski, formularze dostępne są na stronie https://www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Drogi i pas drogowy” oraz w formie papierowej w biurze podawczym.