Kontakt do pracownika pełniącego funkcję inspektora ochrony danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie: iod@pzdpszczyna.pl

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie: