Kontakt do pracownika pełniącego funkcję inspektora ochrony danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie: iodpzd@powiat.pszczyna.pl

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie: